தர்மதுரை

தர்மதுரை படத்தில் ஜல்லிக்கட்டு காளைக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவம்! 
தடையில் சிக்கி தவிக்கும் ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருந்தால் சிறப்பாக இருந்திருக்கும்! 
படக்குழுவினருக்கு சேரும் வரை பகிருவோம்!

Leave a Reply